האם החומרים השיווקיים של החברה שלך יוכלו לעזור בקידום המוצר או השירות בשפות אחרות?